Día 19

19o día, 3 vueltas en 50:55 mins.

Anuncios

Día 18

18o día, 1.5 vueltas en 27:46 mins.

Día 17

17o día, 3 vueltas en 50:59 mins.

Día 16

16o día, 3 vueltas en 52:44 mins.

Día 15

15o día, 3 vueltas en 51:11 mins.

Día 14

14o día, 1.8 vueltas en 32:43 mins.

Día 13

13o día, 3 vueltas en 51:47 mins.

Día 12

12o día, 3 vueltas en 52:34 mins.

Día 11

11o día, 3 vueltas en 53:50 mins.

Día 10

10o día, 2 vueltas en 37:23 mins

Anuncios